Upravni odbor

Osnivač i direktor fondacije

Nataša Kovačević


Upravni odbor

Vukašin Kovačević

Bojan Tanjević

Božidar Manojlović

Adam Patonay

John B. Kern

Facebook