Džon B. Kern

kernJohn B. Kern je međunarodni poslovni advokat. Sedišta njegovih kancelarija su u Čarlstonu, Južna   Karolina i u Republici San Marino. Advokaturom se bavi od 1994. godine i poseduje licencu za bavljenje   pravom pred svim sudovima u Južnoj Karolini, kao i licence za američki apelacioni sud četvrtog okruga,   američki sud međunarodne trgovine, američki sud za potraživanja i američki poreski sud.

Gospodin Kern je saradnik Centra za međunarodne studije u Salzburgu, Austrija i lično je izabran od   švajcarskog ministra ekonomija da, kao stručni saradnik, pomaže prilikom investicija švajcarskih   kompanija u SAD. Takođe, gospodin Kern savetuje klijente u oblastima međunarodnog poslovnog prava,   i pruža ekspertske analize  prilikom domaćih i stranih transakcija i sporova vezanim za investicije.

Bio je   vodeći  branilac u više od 30 arbitraža pred Međunarodnom trgovinskom komorom. Takođe, savetuje   klijente širom Amerike, Evrope i Azije o investicijama vezanim za imigraciona i poreska pitanja.  Gospodin Kern je glavni branilac jedne od najvećih menadžerskih kuća u Evropi, kompanije   Interperformances. Prezentovao je i pomagao velikom broju igrača, trenera, klubova i nacionalnih   saveza prilikom ugovora i ugovornih parnica.  Živi sa ženom u Čarlstonu, gde njegove ćerke pohađaju prestižni univerzitet Southern Methodist   University.

Facebook